Önceki Sayfa

İffet Çakmur İnceer

iffet cakmur inceer

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nde lisans, Marmara Üniversitesi Uluslararası Yönetim bölümünde master derecesini almıştır. 

Kariyerine Osmanlı Bankası’nda Dış İlişkiler Şefi olarak başlamış daha sonra Renault Mais’de Stratejik Planlama Şefliği yapmıştır. Daha sonra IBM Türk Ltd. şirketinde 20 seneye yakın süre satış ve kanal yönetimi ile ilgili çeşitli işler ve yöneticilikler yapmıştır. 2007 senesinde yönetiminde bulunduğu Baskı Sistemleri biriminin satılması ile oluşan yeni firmaya transfer olmuş ve 2015 senesine kadar geçen sürede firmayı kurmuş 200+ kişilik bir firma haline gelinceye kadar yönetmiştir. 2015 de EnPOS Bilişim Sanayi’de Satış ve Pazarlama Direktörü olmuş ve bu görevi 3 yıl sürdürmüştür bu süre zarfında yeni bir ürünü pazarda ikinci konuma getirmiş ve marka değeri kazandırmıştır. 

Halen Astera bünyesinde Yönetim Danışmanlığı yapmakta ve tecrübelerini aktardığı eğitim seanslarına katılmaktadır.

We use cookies to give you the best experience.