Web sitemiz güncellenmektedir. Geçici eksiklik ve hatalar için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Önceki Sayfa

Hakkımızda

Astera Hakkında

Dijital Kültür Dijital Yetenek

Astera olarak 2014 yılında kurulduk. Kuruluşumuzun temel hedefi, teknoloji alanında işe alım süreçlerini çok daha farklı yönetip hem adaylar hem de firmalar için verimli bir ortam oluşturmaktı. BT sektöründe geçirdiğimiz 20 yılın bu alanda bize farklı beceriler kazandırdığına inandık ve bu hedefle yola çıktık. İlerledikçe “Değişmeyen tek şey değişimdir” gerçeği ile hareket ettik ve bugün kendimizi “Dijital Çağ’daki Kültür ve Dönüşüm Ortağı” olarak tanımlıyoruz.

Dijital dönüşüm bugün şirketlerin tüm departmanları için temel konu haline geldi. Bu dönüşüm, İnsan Kaynakları için iki farklı sınavı içinde barındırıyor. İnsan Kaynakları departmanları, bu süreçte hem kendi dönüşümlerinin hem de şirketin dönüşümünün yükünü birlikte çekiyor. Astera tam da bu noktada hem İnsan Kaynaklarındaki deneyimi hem de teknoloji alanındaki deneyimi ile devreye giriyor. Hedefimiz, bu iki alandaki becerimizle müşterilerimizin dijitalleşmelerini kolaylaştırmaktır.

Şirketlerin dönüşümlerinin kaçınılmaz parçaları olan ve geleceklerini inşa eden teknolojiyi ve insan kaynağını aynı anda konuşabiliyoruz.

VUCA Dünyasında İnsan Kaynaklarının Önemi

Günümüzün iş dünyası gittikçe daha karmaşık ve tahmin edilemez hale geliyor. Danışmanlık firmalarının VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) diye isimlendirdiği bu dünya yönetebilmek için İnsan ve Kültür departmanlarının da bu dönüşüme uyum sağlaması gerekiyor.

VUCA Dünyasına Hazırlık

VUCA dünyasında hazırlık, organizasyonların beklenmedik değişikliklere ve belirsizliklere hızla ve etkin bir şekilde yanıt verebilme yeteneğini ifade eder. İnsan Kaynakları, bu bağlamda aşağıdaki yollarla kritik bir rol oynar:

Yetenek Yönetimi: İnsan Kaynakları, organizasyonun ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve becerileri belirler ve bu yetkinliklere sahip çalışanları işe alır. Ayrıca, mevcut çalışanların bu becerileri geliştirmelerini sağlamak için eğitim ve gelişim programları düzenler.

Çevik İş Modelleri: İnsan Kaynakları, çevik iş modellerinin ve yapıların oluşturulmasını teşvik eder. Bu, organizasyonların hızlı değişimlere uyum sağlamalarını ve esnek bir şekilde hareket etmelerini kolaylaştırır.

Kriz Yönetimi: İnsan Kaynakları, olası kriz senaryolarına karşı hazırlık planları yapar ve çalışanların bu senaryolara karşı hazırlıklı olmalarını sağlar. Bu, organizasyonun belirsizliklere karşı dayanıklılığını artırır.

Öğrenen Organizasyonlar

Öğrenen organizasyonlar, sürekli öğrenmeyi ve adaptasyonu teşvik eden yapılardır. İnsan Kaynakları, öğrenen organizasyonlar oluşturmak için şu yollarla katkı sağlar:

Sürekli Eğitim ve Gelişim: İnsan Kaynakları, çalışanların sürekli olarak yeni beceriler ve bilgiler edinmelerini sağlayacak eğitim programları sunar. Bu, çalışanların ve dolayısıyla organizasyonun sürekli olarak gelişmesini sağlar.

Öğrenme Kültürü: İnsan Kaynakları, organizasyonda bir öğrenme kültürü oluşturur. Bu, hatalardan ders çıkarma, yenilikçi düşünme ve bilgi paylaşımı gibi değerleri teşvik eder.

Mentorluk ve Koçluk: İnsan Kaynakları, mentorluk ve koçluk programları ile çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekler. Bu, çalışanların potansiyellerini maksimize etmelerine ve organizasyon içinde daha fazla katkı sağlamalarına olanak tanır.

Teknoloji Kullanımı: İnsan Kaynakları, öğrenme yönetim sistemleri (LMS) ve diğer dijital eğitim araçlarını kullanarak çalışanların eğitim ve gelişim süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetir. Bu, öğrenmenin sürekliliğini ve erişilebilirliğini artırır.

Astera olarak, İnsan Kaynaklarının bu kritik dönüşümünü destekliyor ve müşterilerimizin dijital dönüşüm süreçlerinde hazırlıklı ve öğrenen organizasyonlar oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Bu yaklaşımla, Gen Z’nin beklentilerini karşılayarak ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak müşterilerimize ve adaylarımıza değer katıyoruz.

Astera 253689364
Kurucumuzdan Mesaj Var

Uzun yıllar Bilişim Sektöründe çalışmış biri olarak, en temel sorunların insan kaynakları süreci etrafında olduğunun yakın şahidiyim. Bir adayın hem sosyal hem de teknik becerilerini anlamak, değerlendirebilmek, ilgili pozisyona uyumu konusunda doğru bir kanaate varmak kanımca özel bir yetkinlik gerektiriyor.

 

Adayın karşısındaki değerlendiriciye saygı duyması ve güvenmesi için bu kişinin adayı anlayacak ölçüde ilgili konudan haberdar olması gerekiyor. Ayrıca, arayış içinde olan kurum da hem yetkinlik hem de adayın kurum kültürüne, değişime ayak uydurabilecek nitelikte olmasına ilişkin kaygılar besliyor. Doğru insan kaynağına ulaşmak ve işe alımın tamamlanması süreci sonlandırmıyor. Şirkete değer katan çalışanların yetkinliklerinin ve becerilerinin geliştirilmesi, kurumda yeni alanlara kayabilmelerine olanak sağlanması, diğer çalışanlara mentorluk yapabilmeleri gibi konularda da çalışmalar yapılması gerekiyor.

 

Teknoloji, kurumlar, yetkinlikler her geçen gün hızla değişime uğrarken İK danışmanlığı yapan firmaların bu çeviklikte çalışmasını fevkalade önemli buluyorum. Hem kendi deneyimi, hem de ekip arkadaşlarımın deneyimlerini adaylara ve kurumlara güven duydukları bir danışman ve iş ortağı olarak sunabilmek öncelikli hedefim oldu. ASTERA da bu anlayışla kuruldu.Hedefimiz, becerilerimizi, yetkinliğimizi sürekli geliştirerek, değişen ve dönüşen bu ortamda uçtan uca tüm İnsan Kaynakları Yönetimi Sürecinde kurumları destekleyen, güvenilir bir İş Ortağı ve adaylar için de kariyerlerine yön veren bir danışmanlık firması olmak.

 

Yollarımızın kesişmesi dileğiyle…

 

Ülkü Ceylan,
Kurucu