Web sitemiz güncellenmektedir. Geçici eksiklik ve hatalar için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Önceki Sayfa

Eğitim Ve Atölye Çalışmaları

1. İletişim Eğitimleri

 

Bir organizasyonun başarılı olabilmesi için hem etkili iletişim hem de sağlıklı bir organizasyon kültürü oluşturulması gerekir.

 

Organizasyon içinde kullanılan dil, çalışanların birbirleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalarını, bilgi paylaşımını ve işbirliğini sağlar. Doğru bir dil kullanımı, iş süreçlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Aynı zamanda çalışanların motivasyonunu arttırır ve işbirliği ruhunu güçlendirir. İyi bir iletişim, hataların azalmasına ve çözümlerin daha hızlı bulunmasına da yardımcı olabilir. Organizasyon içinde kullanılan dil ve organizasyon kültürü, birbirleriyle sıkı bir şekilde ilişkilidir. Dil, kültürün oluşmasında etkili bir rol oynar ve kültür de dilin şekillenmesinde etkilidir. Bu nedenle, organizasyonlar içinde etkili bir iletişim ve sağlıklı bir kültür oluşturulması büyük bir öneme sahiptir.

 

Organizasyonunuz içerisinde etkili bir iletişim dilinin oluşması için her seviye gereken farkındalık eğitimlerin verilmesini ve gereken koçluk çalışmalarının yapılmasını sağlıyoruz.

 

Farkındalıklı İletişim Eğitimleri

 

Sen Dili, Ben Dili

Toksik İletişim

Transaksiyonel Analiz

Şiddetsiz İletişim

Takdir & Teşekkür

Psikolojik Güven & Motivasyon 3.0

Geri Bildirim

Çatışma Yönetimi

 

2. Çevik Dönüşüm Proje Eğitimleri

 

Agıle Farkındalık Eğitimi

 

Önceleri teknoloji ve yazılım geliştiren şirketlerce benimsenen; sonrasında tüm dünyada farklı sektörlerde hızla yayılan, çalışma disiplinlerinde, organizasyon yapılanmalarında, davranış ve uygulamalarda, hatta kültürler üzerinde derin değişikliklere yol açan “Çeviklik” akımını; dünden bugüne gelişimini, organizasyonlara, toplumlara, bireylere etkilerini konuşup; “Ben neden Agile Olmalıyım?” sorusunun cevaplarını arayacağımız bir eğitimdir.

 

Eğitim sonunda , katılmcıların çevik düşünce tarzını benimseyerek, değişen taleplerle başa çıkma, inovasyonu teşvik etme ve müşteri memnuniyetini artırma konusunda çevikliği nasıl kullanabileceklerine dair bir fikir vermek istioruz.. Çevikliği sadece bir metodoloji değil, aynı zamanda bir kültür değişimi olarak ele almanın değeri ve gerekliliği konusunda bir farkındalık yaratıyoruz.

 

Bu eğitimle, organizasyonunuzda çevik bir yaklaşım benimsemek ve rekabet avantajı elde etmek için gerekli olan temel bilgileri edinecek, değişime liderlik etme yolunda önemli bir adım atacaksınız.

 

Scrum Eğitimi

 

Bu eğitimde, Scrum’un temel bileşenleri, sprint planlaması, günlük toplantılar ve retrospektifler gibi kavramlar , Scrum rolleri ve Scrum eserleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Pratik vaka çalışmaları ve oyunlaştırılmış uygulamalar üzerinden yapılan çalışmalar, eğitim katılımcıların kurumsal projelerde Scrum’u nasıl uygulayacaklarına dair bilgi ve deneyim edinmelerine olanak tanır. Katılımcılar, eğitim sonunda Scrum’un avantajlarından tam anlamıyla faydalanacakları, problem çözme becerilerini geliştirecekleri ve çevik bir yaklaşım benimseyerek daha etkili bir lider olma yönünde adımlar atacaklardır.”

 

Eğitim sırasında, katılmcıların yalnızca teorik bilgiler ile sınırlı kalmadan, pratik uygulamalar ile zenginleştirilmiş içeriği ile gerçek bir deneyime dönüştürme fırsatı bulmalarını önemsiyoruz. Bu sebeple eğitim süresince interaktif yaklaşımlar ile eğitimi sürdürmeyi değerli buluyoruz. Scrum’un çevik yönetim ve proje yönetimi alanındaki yenilikçi yaklaşımını öğrenirken, ekiplerin daha hızlı ve esnek bir şekilde çalışmalarına odaklanmasını önemsiyoruz. Bu eğitimle, organizasyonunuzda Scrum uygulamak  için gerekli olan temel bilgileri edinecek ve ilk Sprint’inizi koşmaya bir adım daha yaklaşmış olacaksınız.”

 

Kanban Eğitimi

 

Bu eğitim ile katılımcılar, Kanban’ın esnek ve hafif yaklaşımını benimseyerek, iş akışlarını daha etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştireceklerdir. Eğitim süresince, Kanban değeleri, Kanban prensipleri ve temel Kanban pratikleri olan görsel Kanban Boardların kurulumu, iş önceliklendirme stratejileri ve iş sınırlama tekniklerini  gibi konular hakkında detaylı bilgi edineceklerdir. 

 

Eğitim sonunda, katılımcıların Kanban değer prensip ve pratiklerini etkin bir şekilde uygulayarak kendi iş süreçlerini daha iyi yönetmelerini hedefliyoruz. Katılımcıların  sürekli iyileştirme kültürünün etkisi hakkında farkındalıklarını artırarak  değişime liderlik etmeye teşvik etmek istiyoruz. Eğitimde edinilecek bilgi ve beceriler, katılımcıları sadece Kanban uygulayıcıları değil, aynı zamanda organizasyonlarında Kanban’ı etkili bir şekilde hayata geçirebilen liderler haline getirecektir.

 

Jıra Eğitimi

 

Bu eğitimde, katılımcılar Jira’nın temel özelliklerini öğrenirken, projelerini daha etkili bir şekilde planlama, izleme ve yönetme becerilerini geliştireceklerdir. 

 

 Jira Temel Seviye Eğitimimiz, katılımcılara uygulamayı kullanarak özelleştirme yetenekleri, raporlama ve entegrasyon seçenekleri konusunda detaylı bir anlayış kazandırarak, iş akışlarını daha verimli hale getirmelerine olanak tanır. Jira’nın sunduğu esneklik sayesinde, farklı endüstrilerde ve iş modellerinde kullanılabilirliği artırarak, organizasyonlara uygun özel çözümler geliştirmelerine yardımcı olur.”

 

Eğitim sonunda katılımcıların, Jira’nın sadece bir araç olmanın ötesinde, iş süreçlerini iyileştirmek ve ekipleri daha etkili bir şekilde yönetmek için nasıl bir katalizör olabileceği konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak istiyoruz. 

 

Eğitim sürecinde  elde edilen edinilecekleri  pratik ve teknik bilgiler ile  katılımcıların Jira’yı günlük iş akışlarına entegre etmelerini ve projelerini daha verimli bir şekilde şeffaflaştırarak  yönetmelerini hedefliyoruz.

 

Çevik Metrikler Eğitimi

 

Bu eğitim katılımcılarına çevik projelerin performansını ölçme ve iyileştirme konusunda kapsamlı bir anlayış sunar. Eğitim sürecinde, çevik metriklerin seçilmesi, anlamlandırılması ve etkili bir şekilde kullanılması üzerine odaklanılır. 

 

Katılımcılar, sprint hızı, müşteri memnuniyeti, hata oranları gibi temel metriklerin yanı sıra, değer akışı, döngü süresi(CycleTime) ve iş süreçlerindeki Engellenen İş Birimleri (Blocked Work Items) gibi ileri düzey metriklerle de tanışarak, projelerinin sağlığını daha iyi değerlendirme yetenekleri kazanırlar.

 

Bu eğitimin sonunda katılımcılara, çevik metriklerin projelerin başarı kriterlerini belirleme, riskleri önceden tanımlama ve sürekli iyileştirmeye yönelik güçlü bir araç olduğunu kavramalarını hedefliyoruz.

 

Ayrıca eğitim sonucunda elde edilen bilgi ve beceriler ile katılımcıları projelerini daha stratejik bir şekilde yönetme, takip etme ve optimize etme konusunda çevik metodolojinin sunduğu avantajları daha iyi kullanarak, güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

 

Çevik Tahminleme Eğitimi

 

Bu eğitimde katılımcılar çevik projelerde tahminlemenin önemini ve tahminleme ile  etkili proje yönetimi konusunda temel bilgileri öğreneceklerdir. Eğitim sürecinde, katılımcılar tarihleme, Fibonacci dizisi, Monte Carlo Simülasyonu gibi çeşitli tahminleme teknikleri üzerinde detaylı bir çalışma yaparak, projelerinde daha doğru ve güvenilir tahminler yapma becerilerini geliştirirler. Aynı zamanda, belirsizlikleri nasıl ele alacaklarını ve müşteri beklentilerini nasıl yöneteceklerini anlamada kritik yetenekler kazanırlar.

 

Eğitim sonunda katılımcıların projelerinde belirsizlikleri minimize etme, ekipler arasındaki iletişimi güçlendirme ve daha güvenilir tahminler yapma konularında birinci sınıf becerilere sahip olacak şekilde donanım kazanmasını hedefliyoruz. Eğitimin sonunda kazanılan bu bilgi ve pratik beceriler, çevik projelerde daha etkili bir tahminleme süreci kurma ve sürekli olarak iyileştirme yolunda liderlik etme konusunda katılımcılara rehberlik etmesini istiyoruz.

 

Okr Eğitimi

 

Bu eğitimde katılımcılar  Hedef ve Sonuç Anahtarları (OKR) metodolojisinin stratejik yönetim ve performans takibi konularında nasıl etkili bir araç olduğunu ayrıntılı bir şekilde öğrenir. Eğitim boyunca OKR’nin temel prensiplerini,  OKR oluşturma ve yönetme stratejilerini öğrenir. Organizasyon genelinde OKR’nin nasıl uygulanacağı şirket ve takım düzeyinde nasıl hizalanacağı ve ölçüleceği konusunda  detaylı bilgi edinir. 

 

Eğitimin sonunda katılımcıların  OKR metodolojisinin iş stratejilerini gerçekleştirmede nasıl güçlü bir araç olduğunu anlayarak ve bu yaklaşımı kurumlarına başarıyla entegre edebilecekleri  bilgi ve becerilere sahip olmalarını hedefliyoruz. Katılımcılar, şirket hedeflerine yönelik daha odaklı ve ölçülebilir bir yaklaşım benimseyerek, organizasyonlarına daha büyük bir değer katabilme yeteneklerini geliştireceklerdir.

 

Çevik Proje Yönetimi Eğitimi

 

Bu eğitimde  proje yönetiminde daha hızlı, esnek ve müşteri odaklı bir yaklaşım olan çevik metodolojilerin temel prensiplerini öğrenebilecektir. Eğitim sürecinde, katılımcılar farklı çevik yöntemlerin temelleri ve çeviklik yaklaşımını öğrenerek,  proje süreçlerini optimize etme ve yönetme becerilerini geliştirirler. Ayrıca, risk yönetimi, işbirliği, sürekli iyileştirme gibi çeviklik  ilkelerini  benimseyerek proje yönetiminde ustalık kazanmalarına olanak tanır. 

 

Eğitim sonunda katılımcıların , çevik proje yönetimi süreçlerinin avantajlarını anlayarak  bu metodolojileri kendi projelerine başarıyla entegre edebilecek bir temel bilgiye sahip olmalarını hedefliyoruz. Ayrıca, çevik projelerde liderlik yapabilme, esneklik ve sürekli öğrenme kültürünü benimseme yetenekleriyle, katılımcılar organizasyonlarına değer katan çevik projelerin liderleri olma yönünde güçlü bir adım atmış olacaklardır.

 

Odaklı Çalıştaylar Oluşturma Eğitimi

 

Odaklı çalıştayları yönetebilen bireyler sorunları ve iyileşme alanlarını daha etkili bir şekilde ele alabilirler. Takım içerisindeki birliktelik değerini güçlendirir. Takım içerisindeki farklı düşüncelerin bir araya gelmesi sayesinde yaratıcı çözüm  ve ortak karar alma süreçlerinde etkilidir.

 

Eğitim boyunca kolaylaştırıcı zihniyetinizi geliştirerek, sıfırdan  atölye çalışmaları tasarlayacaksınız. En etkili atölye etkinliklerini nasıl seçeceğinizi öğrenecek ve bir dizi farklı atölye yöntemi ve kolaylaştırma tekniğini uygulama pratiği yapacaksınız.

 

Eğitim sonunda katılımcıların  ilgi çekici atölye çalışmaları tasarlamak ve kolaylaştırmak için gerekli becerilere sahip olarak eğiitmi tamamlamalarını hedefliyoruz. Katılımcılar ilerleyen dönemde organizasyonlarında yapacakları atölye gündemlerini nasıl planlayacaklarını, interaktif alıştırmaları nasıl oluşturacaklarını, grup tartışmalarını nasıl kolaylaştıracaklarını ve katılımcı dinamiklerini nasıl yönetecekleri konusunda deneyim kazanacaktır.

 

Etkili Product Backlog Yönetimi Workshop

 

Product Backlog Yönetimi doğru yapıldığında iş önceliklerinin doğru değeri üretecek şekilde belirlenmesi ve sıralanması yapılabilir. Takım üyeleri ve paydaşlar arasında şeffaflık oluşturur. Ürün veya projenin gereksinimlerini, değişiklikleri izlemeye ve yönetmeye yardımcı olur. İyi bir şekilde yönetilen bir ürün iş listesi organizasyonun bulunduğu ortama göre ihtiyaçları belirleme, önceliklendirme ve iletişimin sağlanması konusunda çok etkilidir.

 

Etkili Product Backlog Yönetimi Eğitimi ile katılımcılarımızın; Product Backlog’u oluşturmak ve düzenlemek için pratik teknikler öğrenmesini,

 

Paydaşları belirleme ve paydaşlarla etkili iletişim kurma yetkinliklerini kazanmasını, Paydaşların ihtiyaçlarını bir Product Backlog üzerinde nasıl etkili bir şekilde yönetileceğini deneyimlemesini, Product Backlog’u daha şeffaf hale getirmenin etkilerini gözlemleme şansı bulmasını,Deneyselliği rekabet avantajı olarak kullanmanın etkilerini ve kazanımlarını öğrenme şansı yakalamasını,sağlıyoruz.

 

Tasarim Odakli Düşünme (Design Thinking) Workshop

 

Tasarım Odaklı düşünme, ürün, hizmet ve problemlere yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşımla yenilik üretmeye ve çözmeye yönelik bir süreçtir. Bu süreçte, gereksinimlerin doğru şekilde tanımlanması, farklı perspektiflerden bakılması, kullanıcı ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması, fikirlerin üretilmesi, prototiplerin oluşturulması ve test edilmesi aşamaları bulunmaktadır.  Çalışmalar içerisindeki farklı düşüncelerin bir araya gelmesi sayesinde çeşitlilik yaratarak farklı fikirlerin değerlendirilmesi sonucunda, yaratıcı çözüm  ve ortak karar alma süreçlerinde etkilidir.

 

Eğitim katılımcılarının organizasyonları içerisinde tasarım odaklı düşünme çalıştaylarını kendi başlarına tasarlayıp, uygulayabilecekleri yetkinlikleri kazanmalarını sağlıyoruz.

 

Stratejı ve Roadmap Oluşturma Workshop

 

Workshop boyunca, katılımcılar organizasyonel stratejik hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmak için yol haritası oluşturma, önceliklendirme ve sürekli izleme gibi konularda bilgi sahibi olacaklardır.

 

Stratejik planlama sürecinde, katılımcılar gerçek dünya projeleri üzerinden örneklerle karşılaşacak ve bu projeleri çevik strateji ve roadmap perspektifiyle ele alarak çözümler üreteceklerdir. 

 

Eğitim sonunda katılımcılar, çevik organizasyonlarda strateji ve roadmap oluşturmanın avantajlarını anlamış ve bu süreçleri etkili bir şekilde yönetme yetenekleri kazanmış olacaklardır. Bu kazanımlar, katılımcıların organizasyonlarını rekabet avantajı sağlayacak şekilde yönlendirebilme ve değişen pazar koşullarına hızlı bir şekilde adapte olabilme kapasitelerini artıracaktır.

 

3. Koçluk Eğitimleri

 

4. Gelişim Programları

 

Master Gelişim Programı

 

Master yetiştirmek ve roldeki yetkinlikleri artırmak üzere tasarlanmış kendine özgü ve zengin müfredatı ile birlikte yine uzman ve deneyimli çevik koçlar mentörlüğünde desteklenen, takımlar halinde ve kendi kendine öğrenme tekniği ile desteklenmiş bir gelişim programıdır. Çevik Farkındalık ve Çevik Yöntemler Modülü, Takım ve Büyük Gruplar ile Çalışma Modülü,Çevik Roller ve Liderler ile Çalışma Modülü,Koçluk ve Mentörlükte Derinleşme Modülü olmak üzere 4 ana modülden oluşan program boyunca katılımcılar takımlar halinde, teknik ve kişisel becerileri içeren kapsamlı bir öğrenme planı ilerliyor. Çevik koçlar eşliğindeki eğitimler, çalıştaylar, sunumlar, ve ödevlerle desteklenen, bu yoğun öğrenim süreci bireysel gelişim haritanızı oluşturmanıza olanak tanıyor.

 

Program çevik yaklaşıma uygun olacak şekilde kendi içinde çevik ritüellerle ilerliyor.

 

Program sonunda organizasyonunuzun Master  rol gelişimini destekleyerek, kurumunuzun başarı hikayesine katkı sağlamak adına bir adım atma amacını taşıyoruz. 

 

Sunduğumuz eğitim hizmetleri teknik eğitimlerden kişisel beceri gelişimine kadar uzanan geniş bir perspektife sahip master yetkinliklerini geliştirmek üzere tasarlanmış  özel modüllerden oluşmaktadır. Üç aylık eğitim sürecinin sonunda organizasyonunuzdaki Master yetkinliklerinde gelişme yaratarak organizasyonunuzun rekabet avantajını artırmak ve sürekli iyileşme kültürünü benimsemesine yönelik özelleştirilmiş bir çözüm sunmayı hedefliyoruz.

 

Product Owner(Po) Gelişim Programı

 

Product Owner gelişim programımız, ürün yönetimi süreçlerinde başarı için temel beceri ve yetkinlikleri güçlendirmeyi amaçlar. 

 

Eğitim süresince, katılımcılar ürün vizyonu oluşturma, backlog yönetimi, önceliklendirme stratejileri ve müşteri ihtiyaçlarını etkili bir şekilde anlama gibi temel PO yeteneklerini geliştireceklerdir. Ayrıca, gerçek projeler üzerinde uygulamalı çalışmalar ve simülasyonlarla PO rolünü günlük iş süreçlerine entegre etme fırsatı bulacaklardır.

 

Yetkin Product Owner’lara sahip organizasyonlar, başarılı ürünlerin ortaya çıkmasına ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlayarak rekabet avantajını yaratır.

 

Eğitim sonunda katılımcılara, PO rolünü daha etkili bir şekilde yerine getirme konusunda güçlü bir bilgi seviyesi temeline sahip olma ve çevik organizasyonlarının ürün yönetimi süreçlerinde liderlik yapma kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz.

 

Eğitim kapsamındaki bilgi ve beceriler, katılımcıların ürün geliştirme süreçlerini daha verimli yönetmelerine ve organizasyonlarını müşteri odaklı ve inovatif bir şekilde yönlendirmelerine olanak tanıyacaktır.

 

Çevik Koç Gelişim Programı

 

Eğitim sürecinde, katılımcılar çevik liderlik, takım motivasyonu, çatışma çözme ve sürekli iyileştirme konularında derinlemesine anlayış geliştirirler. Gerçek projeler üzerinde yapılan uygulamalı çalışmalar ve rol oyunları ile çevik koçluk becerilerini günlük iş süreçlerine başarıyla entegre etme yeteneklerini artırırlar. “Eğitim programı, katılımcıları çevik metodolojilere uyum sağlamada ve organizasyon içinde çevik bir kültür oluşturmada rehberlik etme konusunda donatmayı hedefler. Katılımcılar, ekiplerle etkili bir şekilde çalışma, çevik prensipleri içinde strateji geliştirme ve organizasyonun çevik değerleri benimsemesi için yöneticilere rehberlik etme yeteneklerini kazanırlar. 

 

Eğitim sonunda, katılımcılarımıza, çevik organizasyonlarda Agile Koç olarak liderlik yapma konusunda güçlü bir temel kazandırmayı hedefliyoruz. Eğitim kapsamındaki bilgi ve beceriler, katılımcıların ekipleri çevik metodolojilere başarıyla adapte etmelerine, dirençle başa çıkmalarına ve çevik dönüşüm süreçlerini başarıyla yönetmelerine olanak tanıyacaktır. Bu kazanımlar, katılımcıların organizasyonlarını daha esnek, verimli ve inovatif hale getirmede önemli bir rol oynamalarına yardımcı olacaktır.

 

Okr Koçluğu Gelişim Programı

 

Katılımcılara Hedef ve Sonuç Anahtarları (OKR) metodolojisinin derinlemesine anlaşılmasını sağlayarak, organizasyonlarda bu yaklaşımı etkili bir şekilde uygulama becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir eğitim serisidir. Eğitim süresince, katılımcılar OKR’nin temel prensipleri, oluşturma stratejileri, önceliklendirme teknikleri ve düzenli değerlendirme süreçleri gibi konularda bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca, gerçekleştirilecek interaktif atölye çalışmaları ve senaryo analizleri ile OKR uygulamalarını günlük iş süreçlerine başarıyla entegre etme becerilerini kazanacaklardır.

 

Eğitim sonunda katılımcılarımıza, Çevik Organizasyonlarda OKR Koçu olarak liderlik yapma konusunda sağlam bir yetkinlik kazandırmayı hedefliyoruz. Eğitim kapsamındaki bilgi ve beceriler, katılımcıların organizasyonlarını hedef odaklı, esnek ve sürekli öğrenen bir yapıya dönüştürmelerine yardımcı olacaktır. Bu kazanımlar, katılımcıların organizasyonlarında OKR metodolojisini başarıyla uygulayarak stratejik hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynamalarına olanak tanıyacaktır.

 

Yetkinlik Liderliği Gelişim Programı

 

Yeni nesil Liderlerin en önemli görevlerinden biri, takımlarında bulunan çalışanların yeteneklerini ve potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Bu da ancak liderlerin çalışanlarına koçluk yapması ile mümkün olabilir. Koçluk, çalışanların kendi güçlü yanlarını keşfetmelerine, zayıf yanlarını geliştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir yöntemdir. Yeni nesil liderler, çalışanlarına koçluk yaparak onların motivasyonunu artırabilir, performanslarını yükseltebilir ve potansiyellerini maksimize edebilirler.

 

Yeni nesil Liderlerin en önemli görevlerinden biri, takımlarında bulunan çalışanların yeteneklerini ve potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Bu da ancak liderlerin çalışanlarına koçluk yapması ile mümkün olabilir. Koçluk, çalışanların kendi güçlü yanlarını keşfetmelerine, zayıf yanlarını geliştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir yöntemdir. Yeni nesil liderler, çalışanlarına koçluk yaparak onların motivasyonunu artırabilir, performanslarını yükseltebilir ve potansiyellerini maksimize edebilirler.

 

5. Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi/Design Thinking Workshop

 

Design thinking, kullanıcı odaklı bir problem çözme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, karmaşık sorunlara yenilikçi ve yaratıcı çözümler bulmayı hedefler. Design thinking workshopları, çeşitli sektörlerde ve alanlarda etkili bir şekilde kullanılabilir ve organizasyonların karşılaştığı birçok zorluğu çözmede kritik rol oynar.

 

  1. Ürün ve Hizmet Geliştirme

Design thinking, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu workshoplar, kullanıcı ihtiyaçlarını derinlemesine anlamak, yenilikçi fikirler üretmek ve bu fikirleri hızlı bir şekilde prototip haline getirmek için kullanılır. Sonuç olarak, piyasada kullanıcılar tarafından sevilen ve talep gören ürünler ve hizmetler yaratılır. Bu süreç, şirketlerin rekabet avantajını artırır ve pazar paylarını genişletir.

 

  1. Müşteri Deneyimi Tasarımı

Müşteri deneyimi tasarımı, design thinking’in en sık kullanıldığı alanlardan biridir. Workshoplar, müşteri yolculuğunu analiz ederek, temas noktalarındaki sorunları tespit etmek ve müşteri memnuniyetini artıracak çözümler geliştirmek için kullanılır. Bu süreç, markaların müşteri sadakatini ve bağlılığını artırmasına yardımcı olur, aynı zamanda müşterilerin marka ile olan etkileşimlerini daha olumlu hale getirir.

 

  1. İş Süreçleri ve Organizasyonel İnovasyon

Design thinking, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve organizasyonel inovasyon için de kullanılır. Workshoplar, çalışanların mevcut süreçleri gözden geçirmesini, verimlilik artırıcı çözümler geliştirmesini ve bu çözümleri hayata geçirmesini sağlar. Bu yaklaşım, şirketlerin rekabet gücünü artırır ve operasyonel mükemmeliyete ulaşmalarına yardımcı olur. İş süreçlerinin optimize edilmesi, maliyetleri düşürürken verimliliği artırır.

 

  1. Eğitim ve Öğrenme Deneyimleri

Eğitim sektörü de design thinking yöntemlerinden büyük ölçüde faydalanır. Workshoplar, öğretmenlerin ve eğitimcilerin, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini iyileştirecek yenilikçi yöntemler geliştirmesine olanak tanır. Bu sayede, daha etkileşimli ve etkili öğrenme ortamları yaratılır. Eğitimciler, öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak, onların öğrenme süreçlerini kişiselleştirir ve daha başarılı sonuçlar elde eder.

 

Kimler Design Thinking Workshoplarına Katılmalı?

 

Design thinking workshopları, geniş bir katılımcı yelpazesine hitap eder. Bu workshoplara katılması gereken gruplar şunlardır:

 

Ürün ve Hizmet Geliştirme Ekipleri: Yeni ürünler ve hizmetler geliştiren ekipler, yaratıcı ve kullanıcı odaklı çözümler bulmak için bu workshoplardan büyük fayda sağlar. Bu ekipler, kullanıcı geri bildirimlerini analiz ederek, pazarın ihtiyaçlarına daha uygun ürünler sunar.

 

Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Profesyonelleri: Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen profesyoneller, design thinking yöntemleriyle değerli içgörüler elde eder. Bu sayede, müşteri memnuniyetini artıran ve sadakati güçlendiren stratejiler geliştirirler.

 

Eğitimciler ve Öğretmenler: Öğrencilerin öğrenme deneyimlerini iyileştirmek isteyen eğitimciler, design thinking ile yenilikçi eğitim stratejileri geliştirebilir. Bu yöntem, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirir, onların akademik başarılarını artırır.

 

Design thinking workshoplarımız ile organizasyonların ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Alanında uzman ve deneyimli fasilitatörlerimiz, workshopları yöneterek katılımcıların en yüksek verimi almasını sağlar. Gerçek yaşam problemleri üzerinde düşünmenize ve odaklanmanıza imkan sağlayacak ortamları sizin için dizayn ediyoruz. Bu interaktif ve uygulamalı yaklaşım, katılımcıların yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkararak, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmelerine yardımcı olur.

 

Farkımız

 

Astera olarak, alanında uzman ve deneyimli fasilitatörlerimizle, workshoplarınızı yöneterek katılımcıların en yüksek verimi almasını sağlıyoruz. Design thinking workshoplarımız ile takımlarınızın ve organizasyonunuzun ihtiyaçlarını değerlendirerek, size özel hazırlanmış içerikler ve senaryolar sunuyoruz. Teorik bilgilerin yanı sıra, gerçek yaşam problemleriniz üzerinde düşünmenize ve odaklanmanıza imkan sağlayacak ortamları sizin için dizayn ediyoruz. Tüm katılımcıların aktif olarak katılımını değerli buluyor, her sesin duyulmasını sağlayacak süreç ve senaryolar ile çalışıyoruz.

 

6. Odaklı Çalışma Atölyesi

 

Odaklı çalıştaylar (fasilitasyon), grup dinamiklerini yönetme ve işbirliğini artırma becerisidir. Katılımcıların potansiyellerini ortaya çıkarmak, işbirliğini artırmak, karmaşık sorunlara birlikte çözüm üretmek, şeffaf ve kesintisiz iletişimi desteklemek için fasilitasyonlar en elverişli araçlardandır. Aynı zamanda geniş bir kullanım alanı içerisinde ve değişken sayıdaki gruplarda kullanılabilmesi, fasilitasyonların ayırt edici özelliklerindendir. Bu başlıklardan bir ya da birkaçında takımlarınız veya organizasyonunuzun ihtiyaç duyduğu çözüm için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Fasilitasyonlardan faydalanabileceğiniz başlıca alanlar şunlardır:

 

Kurumsal Eğitim ve Gelişim: Fasilitasyon, kurumsal eğitimlerde ve çalışan gelişim programlarında yaygın olarak başvurulan tekniklerdendir. Çalışanlarınızın yetkinliklerini artırmak, ekip çalışmasını teşvik etmek ve liderlik becerilerini geliştirmek için mükemmel bir araçtır. Katılımcılar, interaktif yöntemlerle öğrenir, gerçek yaşam senaryolarında pratik yaparak ve geri bildirim alarak gelişirler.

 

Stratejik Planlama ve Problem Çözme: Fasilitasyon workshoplarını, stratejik planlama ve problem çözme süreçlerinizde çok etkin bir araç olarak kullanabilirsiniz. Çeşitli paydaşların bir araya gelerek ortak hedefler belirlemesi, stratejiler geliştirmesi ve karmaşık sorunlara çözümler üretmesi için fasilitasyonlar en uygun zemini hazırlar.

 

İnovasyon ve Yaratıcılık: İnovasyon ve yaratıcılık gerektiren süreçlerde fasilitasyon workshopları kritik öneme sahiptir. Tasarım odaklı düşünme (design thinking) gibi yöntemler ile grupların yenilikçi fikirler geliştirmesi, prototipler oluşturması ve hatta bu fikirleri test etmesi sağlanır. Bu workshoplar sırasında katılımcıların yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmak için çeşitli beyin fırtınası teknikleri ve oyunlaştırma yöntemleri kullanılır.

 

Takım Oluşturma ve Ekip Dinamikleri: Ekiplerin daha uyumlu ve etkili çalışmasını sağlamak için düzenlenen takım oluşturma (team building) workshopları da fasilitasyonun önemli kullanım alanlarından biridir. Bu workshoplar, ekip üyelerinin birbirlerini daha iyi tanımasını, iletişim becerilerini geliştirmesini ve ortak hedeflere yönelik işbirliği yapmasını teşvik eder. Fasilitatörler, ekip dinamiklerini gözlemleyerek ve uygun aktivitelerle destekleyerek grup uyumunu artırır.

 

Müşteri ve Kullanıcı Araştırmaları: Müşteri ve kullanıcı geri bildirimlerinin toplandığı ve analiz edildiği araştırma süreçlerinde de fasilitasyon etkin bir araçtır. Kullanıcı deneyimi (UX) workshopları, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak, prototipler oluşturmak ve test etmek için kullanılır. Bu workshoplar sırasında kullanıcıların içgörülerini derinlemesine anlamak için yapılandırılmış teknikler ve araçlar kullanılır.

 

Fasilitasyon workshoplarımız ile, daha iyi liderlik, daha etkili iletişim, daha güçlü ekip çalışması ve daha sağlam bir kültürel temel oluşturarak, başarılı bir dönüşüm süreci sağlıyoruz.

 

Kimler Fasilitasyon Workshoplarına Katılmalı?

 

Fasilitasyon workshopları, geniş bir katılımcı yelpazesine hitap eder ve çeşitli sektörlerdeki profesyonellere büyük faydalar sağlar. Bu workshoplara katılması gereken gruplar şunlardır:

 

Üst Yönetim ve Liderler: Şirket stratejilerini belirleyen, yön veren ve değişimi yöneten kişiler için fasilitasyon workshopları kritik öneme sahiptir. Liderlerin takım dinamiklerini anlaması, işbirliğini teşvik etmesi ve etkili kararlar alması bu süreçlerde desteklenir.

 

Orta Düzey Yöneticiler: Orta düzey yöneticiler, operasyonel süreçleri iyileştirmek ve ekiplerini motive etmek için fasilitasyon tekniklerinden faydalanabilirler. Bu workshoplar, yöneticilerin problem çözme ve stratejik planlama yeteneklerini geliştirir.

 

Proje Ekipleri: Proje yöneticileri ve ekip üyeleri, projelerin başarıyla tamamlanması için işbirliğini ve koordinasyonu artırmak amacıyla fasilitasyon workshoplarına katılmalıdır. Bu, projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlar.

 

İnsan Kaynakları Profesyonelleri: İnsan kaynakları uzmanları, çalışan gelişimi, yetenek yönetimi ve organizasyonel değişimi yönetmek için fasilitasyon tekniklerini kullanabilirler. Bu, İK stratejilerinin daha etkili olmasını sağlar.

 

Ürün ve Hizmet Geliştirme Ekipleri: Yeni ürünler ve hizmetler geliştiren ekipler, yaratıcı ve kullanıcı odaklı çözümler bulmak için fasilitasyon workshoplarından büyük fayda sağlar. Bu ekipler, kullanıcı geri bildirimlerini analiz ederek, pazarın ihtiyaçlarına daha uygun ürünler sunar.

 

Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Profesyonelleri: Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen profesyoneller, fasilitasyon yöntemleriyle değerli içgörüler elde eder. Bu sayede, müşteri memnuniyetini artıran ve sadakati güçlendiren stratejiler geliştirirler.

 

Eğitimciler ve Öğretmenler: Öğrencilerin öğrenme deneyimlerini iyileştirmek isteyen eğitimciler, fasilitasyon ile yenilikçi eğitim stratejileri geliştirebilir. Bu yöntem, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirir, onların akademik başarılarını artırır.

 

7. Kurumsal Özel Atölyeler

 

8. Şirket Değerleri Vizyon Misyon Atölyeleri

 

9. Workshops 

 

10. Dijital Dönüşüm